Α. ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ
Εντυπο
έως20σελίδες
50
euro/έντυπο
Eντυπο
21-60σελίδες
80
euro/έντυπο
Eντυπο
61-100σελίδες
100
euro/έντυπο
Εντυπο με
περισσότερεςαπό 100
σελίδες
1
euro/σελίδα
στις ανωτέρω τιμές ΔΕΝ περιλαμβάνεται
ΦΠΑ 23%
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
Β. PREMIUM ΈΚΔΟΣΗ /
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΈΣ ΕΠΙΛΟΓΈΣ
Τableof contents /Περιεχόμενα
1
euro/link
Δημιουργίαεξωτερικών links
1
euro/link
Παραμετροποίηση/branding
270
euro/branding
της εφαρμογής στα χρώματα
(εφάπαξ κόστος)
της εταιρίας σας ή του εντύπου σας
Αφαίρεση του link ‘poweredby iZiRead’
350
euro
(εφάπαξ κόστος
για όλες τις εφαρμογές
της ίδιας εταιρίας)
1,2,3,4,5,6,7,8,9 11,12