Τable of contents / Περιεχόμενα
Το έντυπο σας μπορεί να διαθέτει πίνακα περιεχομένων με όποια μορφή
κατανομής και σε όση έκταση βάθους, επιθυμείτε (δημιουργία δέντρου με
κεφάλαια, υποκεφάλαια κλπ). Ο αναγνώστης μπορεί να μεταβεί στη σελίδα ή την
ενότητα που τον ενδιαφέρει άμεσα. Το έντυπο αποκτά επιπλέον χρηστικότητα και
λειτουργικότητα.
Δημιουργία εξωτερικών links:
Μπορούμε να δημιουργήσουμε εξωτερικά links μέσα στο έντυπο που
να οδηγούν σε σελίδες του website σας ή άλλες. Τα links ανοίγουν
σε ξεχωριστό tab ή παράθυρο του browser ώστε να μη χάνεται ο
αναγνώστης από το έντυπο.
Παραμετροποίηση / branding της εφαρμογής
στα χρώματα της εταιρίας σας ή του εντύπου
Μπορούμε να παραμετροποιήσουμε την εφαρμογή με τα χρώματα
της εταιρίας σας ή με τα χρώματα του εντύπου ή με τα χρώματα
του website σας ώστε να υπάρχει ενιαία ταυτότηα για τη χρήση που
επιθυμείτε. Το κόστος είναι εφάπαξ για κάθε παραμετροποίηση.
Αν για παράδειγμα έχετε πολλές εκδόσεις που επιθυμείτε να
μετατρέψουμε σε iziread με τα δικά σας χρώματα/χαρακτηριστκά, θα
υπάρξει μόνο μια αρχική χρέωση.
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ
(PREMIUM ΕΚΔΟΣΗ)
1,2,3,4,5,6,7 9,10,11,12