ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΈΝΗ ΛΎΣΗ
ΓΙΑ ΚΆΘΕ ΣΑΣ ΈΝΤΥΠΟ
Κατάλογοι
Περιοδικά
Βιβλία
Εταιρικές Παρουσιάσεις
Company profiles
Annual Reports
Newsletters
Portfolios
Διαφημιστικά έντυπα
Τουριστικά έντυπα
Manuals
και ακόμα:
PhotoAlbums
Ημερολόγια
Προσκλήσεις...
Το
izi
read
συνδυάζει
τη φυσική αίσθηση της ανάγνωσης ενός βιβλίου
με τις ευκολίες που προσφέρει μια ψηφιακή εφαρμογή.
1,2 4,5,6,7,8,9,10,11,12