ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΆ ΕΦΑΡΜΟΓΉΣ
(ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΑΣΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ)
Όλα τα χαρακτηριστικά είναι μέρος της βασικής έκδοσης και υπάρχει
η δυνατότητα να απενεργοποιηθούν κατ’ επιλογή
και σύμφωνα με τις επιθυμίες σας, χωρίς διαφοροποίηση του κόστους.
Φυσική αίσθηση ξεφυλλίσματος
Full screen mode / μεγέθυνση εφαρμογής
σε όλη την οθόνη
Zoom in / μεγέθυνση σελίδων
για ευκολότερη ανάγνωση του κειμένου.
Ο χρήστης μπορεί να προσαρμόσει τη μεγέθυνση που προτιμά
και να διαβάσει όλο το έντυπο χωρίς zoom in/out.
Autoplay / slideshow
Ο αναγνώστης μπορεί να επιλέξει την αυτόματη λειτουργία
ξεφυλλίσματος (ιδανικό για παρουσιάσεις/εικόνες κλπ)
Thumbnails / μικρογραφίες των σελίδων
του εντύπου
(για ταχύτερη οπτική πλοήγηση - χρήσιμο για περιοδικά, καταλόγους κλπ)
Βookmarks/ Σημειώσεις
Ο αναγνώστης μπορεί να βάλει ‘σελιδοδείκτες’ και να κρατήσει
σημειώσεις για όποιες και όσες σελίδες επιθυμεί. Οι σημειώσεις του θα
διατηρούνται (εφόσον θα βλέπει την εφαρμογή, από τον ίδιο υπολογιστή)
και μπορεί να τις συμπληρώνει, να τις αλλάζει
ή να τις διαγράφει όποτε το επιθυμεί.
Search / Aναζήτηση
Ο αναγνώστης μπορεί να βρει αμέσως τις σελίδες του εντύπου που τον
ενδιαφέρουν χρησιμοποιώντας την αναζήτηση (πχ αναζήτηση λέξης,
φράσης, κωδικού ή ονομασίας προϊόντος), χωρίς να χρειάζεται να
ξεφυλλίσει ολόκληρο το έντυπο για να τις εντοπίσει.
(σημ. η αναζήτηση
λειτουργεί εφόσον τα αρχεία των εντύπων που θα παραλάβουμε είναι σε
μορφή αναγνώσιμου pdf ή word και όχι σε μορφή εικόνων)
1,2,3,4,5 7,8,9,10,11,12